In gesprek met Stefan Willems

In gesprek met Stefan Willems, scheidingsmediator in Maastricht, Oostelijke Mijnstreek, Westelijke Mijnstreek, Zuid-Limburg en Midden-Limburg

Goed scheiden is het begin van een nieuw leven.

Snel duidelijkheid, slimme beslissingen

‘Mijn voornaamste drijfveer is dat ik snel duidelijkheid en overzicht wil scheppen voor mensen die op een lastig kruispunt in hun leven staan. Een scheiding is als een puzzel. Er komt zó veel op je af. Het helpt als er dan iemand naast je staat die snel en op maat de juiste informatie geeft.
Zodat je als scheidende partners de verstandigste beslissingen kunt nemen.’

Geen omkijken naar alle formaliteiten

‘Voor één onderdeel is een advocaat nodig. Een advocaat is de enige die een Verzoekschrift tot Echtscheiding kan indienen bij de rechtbank. Het contact met de advocaat regel ik. Daar heb je dus als scheidend paar zelf geen omkijken naar. Veel mensen denken dat je twee advocaten nodig hebt, voor elke partner een. Dat is absoluut niet waar. Het hele voortraject plus alle organisatie en formaliteiten er omheen neem ik je uit handen. ’

Altijd onpartijdig

‘Ik zorg voor de mediation bij scheiding, zodat beide partijen met elkaar in gesprek blijven over alle onderwerpen. Met mijn deskundige adviezen kunnen ze verstandige keuzes maken over financiën en andere zaken. Groot voordeel: ik ben altijd onpartijdig. Samen met mij stelt het scheidende paar een convenant op waarin alles staat wat geregeld moet worden.’

Snel en goedkoop scheiden

‘De scheidingsmediator word steeds vaker ingeschakeld, want iedereen is zich er wel van bewust dat nodeloze conflicten vermeden moeten worden. Conflicten die vaak veel vertraging en stress opleveren, en dus de hele scheiding extra duur en pijnlijk maken. En dat is iets wat je juist níet wilt. Bovendien ben ik een stuk goedkoper dan als je een advocaat alles laat regelen.’ Goedkoop scheiden via een advocaat is simpelweg niet mogelijk.

Geen enkel paar is hetzelfde

‘In mijn lange loopbaan als financieel adviseur en accountmanager Private Banking, heb ik ervaren hoe belangrijk de financiële kant van een scheiding is. Geen enkele financiële situatie is hetzelfde, geen enkel scheidend paar is hetzelfde. Daarom zorg ik altijd voor mediation op maat. Samen met de beide partners zet ik een traject uit waar alle partijen zich in kunnen vinden. Gemiddeld duurt zo’n scheidingstraject twee tot drie maanden. ‘

Een overzichtelijk traject dat niet eindeloos duurt

‘Ik voer een paar gesprekken met beide partners samen. Dat kan in mijn kantoor in Berg en Terblijt bij Maastricht, maar ook bij de mensen thuis. Op elk tijdstip, ook ’s avonds en desgewenst in het weekend.
Daarna stel ik alle scheidingspapieren op, uiteraard in nauw overleg met de scheidende partijen. Die scheidingspapieren zijn gebaseerd op de afspraken die zij gezamenlijk maken tijdens de begeleidingsgesprekken. Dan ondertekenen de aanstaande ex-partners de scheidingspapieren, waarna ik alles doorstuur naar een advocaat. Ik werk al jaren uitstekend samen met een vaste advocaat met een prima tarief. Klanten mogen desgewenst ook een eigen advocaat kiezen.’

Mediation is een veel betere route dan conflict

‘Mediation betekent bemiddeling. Dat is iets anders dan aansturen op een verzoening. Met een scheidingsmediatior kom je gezamenlijk tot afspraken waarmee beide partijen verder kunnen. Mediation is een veel betere weg naar een nieuwe toekomst dan conflict. Gelukkig kiezen steeds meer mensen voor een meer harmonieuze aanpak. Soms is dat niet gemakkelijk, maar als scheidingsmediator help ik mensen snel de juiste stappen te zetten naar een nieuwe start.’

Scheiden met kinderen

‘Naast financieel en juridisch advies zorg ik ook voor een goede afstemming met de eventuele kinderen. Voor partners die gaan scheiden is het welzijn van de kinderen immers hun allergrootste zorg. Hun welzijn, hun financiële toekomst: dat willen alle ouders goed geregeld hebben. Je kunt scheiden van je partner, maar je blijft altijd ouders van je kinderen.

Soms overleg ik tijdens het proces ook met kinderen, uiteraard altijd met instemming van beide ouders. Dat kan helpen bij meningsverschillen, dat ik als onafhankelijke begeleider de visie van de -wat oudere- kinderen meeneem.’

Een netwerk van deskundigen

‘Ik heb in mijn jarenlange werkzaamheden als scheidingsmediator een netwerk van andere deskundigen opgebouwd. Als dat nodig is overleg ik met een kindercoach, gezinscoach, sociotherapeut , notaris, hypotheekadviseur, fiscalist en jurist. Altijd in overleg met de scheidende partijen.
Ook mooi: als ik iemand uit mijn netwerk om advies vraag, brengt dat doorgaans geen extra kosten met zich mee.’

Gratis nazorg

‘Als de partners dat willen lever ik ook nazorg: hoe verloopt de afhandeling van de gemaakte afspraken? Is er nog extra ondersteuning nodig? Alles kan. Bij mij staat een individuele aanpak centraal. Elke klant heeft altijd direct met mij te maken. De lijnen zijn kort. Die nazorg is overigens gratis.’

Ik sta dichtbij en spreek hun taal

‘Ik merk dat veel mensen het prettig vinden om contact te hebben met iemand uit hun eigen regio. De gesprekken vinden plaats bij mensen thuis of op mijn kantoor in Berg en Terblijt , bij Maastricht en Valkenburg. Ik sta letterlijk en figuurlijk dichtbij en spreek hun taal. Beide partijen hebben altijd overleg met mij.’

Een nieuwe, positieve start

‘Het geeft veel voldoening als je twee mensen en hun kinderen snel op weg kunt helpen naar een nieuwe start. Ik vind het prettig om gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossingen. Scheiden is voor niemand een feest, maar het kan wel de stap zijn naar een nieuwe, positieve toekomst. En daar werk ik, als onafhankelijke scheidingsmediator, graag aan mee.’

 

Benieuwd naar het scheidingstraject bij Stefan Willems? Neem vrijblijvend contact op of lees rustig de stappen bij een scheiding aanvragen door.

Blog