Als team van het Scheidingscafé Zuid Limburg in Maastricht hadden we enkele maanden geleden besloten om 2020 te starten met het thema “Scheiden of blijven?”
Statistisch gezien wordt er na de feestdagen vaak het besluit genomen om te scheiden. Maar ongetwijfeld zal er ook regelmatig besloten worden om te blijven. Want scheiden doe je niet zo maar. Vaak is het een waar dilemma!

12 december 2019 verscheen er in de Telegraaf een artikel over een piek in december 2019 van het aantal echtscheidingen. De reden: de nieuwe wet partneralimentatie. Vanaf 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie bij een echtscheiding gemaximeerd van 12 naar 5 jaar, althans in een groot aantal gevallen. De ontvangende partij, de alimentatiegerechtigde, wil namelijk graag nog even profiteren van de 12-jaarsregeling, dus is indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding vóór 1 januari 2020 voor hem of haar een must.

In het artikel van de Telegraaf staat letterlijk:  “Ben je je partner behoorlijk beu, maar verdient hij of zij een stuk meer dan jij? Dan is het zaak om nog dit jaar de scheiding aan te vragen.” Wanneer geld leidend is en je wenst zo lang mogelijk partneralimentatie te ontvangen, dan is dit een begrijpelijk advies.
Vanuit die optiek mogen we dan ook nog een extra piek in januari 2020 verwachten: de betaler van partneralimentatie is er natuurlijk bij gebaat de duur van alimentatiebetaling zo kort mogelijk te houden.

Het moment van scheiden kan dus in de afgelopen maanden bepaald zijn door de nieuwe Wet Partneralimentatie, geld is echter niet de reden waarom mensen gaan scheiden. Dat ligt veel complexer. En veel minder zakelijk.
In 2019 waren de meest voorkomende redenen om uit elkaar te gaan gebaseerd op het gebrek aan emotionele voldoening, zo blijkt uit een studie uit het Journal of Seks & Martial Therapy.
Volgens deze studie waren de vier belangrijkste redenen een scheiding of echtscheiding aan te vragen (in volgorde van belangrijkheid):

  1. gebrek aan liefde en intimiteit
  2. communicatieproblemen
  3. gebrek aan vertrouwen, respect of sympathie
  4. uit elkaar gegroeid zijn 

“Scheiden gaat tegenwoordig wel heel gemakkelijk” is een vaak gehoorde opmerking. Maar daar geloof ik niet in. Ik zie heel vaak gevoelens van schaamte, falen, zorgen over de gevolgen voor de kinderen. Deze mensen hebben ècht niet gemakkelijk de keuze gemaakt. Daar gaat soms een hele lange periode van maanden en soms wel jaren aan vooraf.

In ons scheidingscafé in Maastricht bieden we mensen de gelegenheid te praten over deze keuzes en de gevoelens die er bij horen. Of simpelweg te luisteren naar hoe anderen hiermee omgaan.
Nagenoeg alle bezoekers vinden dat ze gefaald hebben, in welke mate dan ook. Falen naar de kinderen toe, naar de (ex)partner, familie, vrienden etc. Ieder geeft aan dat de gemaakte keuze een hele lastige was. En dus zeker geen gemakkelijke.

In januari 2020 hebben twee regelmatige bezoekers van het Scheidingscafé Zuid Limburg verteld over het maken van hun keuze bij hun scheiding. Hoe moeilijk dat was, en soms nog steeds is. De worsteling tussen scheiden en blijven. Voor de aandachtige toehoorders fijn te vernemen dat zij niet de enigen zijn…..

Stefan Willems

gebruikte bronnen:
Telegraaf : https://www.telegraaf.nl/financieel/356583169/scheidingspiek-in-feestmaand
Journal of Seks & Martial Therapy: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0092623X.2019.1641871

Next Post
Volgende