Scheiden met kinderen

Ook de kinderen verdienen passende begeleiding.

Scheiden met kinderen vereist natuurlijk een extra vorm van aandacht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen er zo weinig mogelijk last van ondervinden? De kinderen hebben niet om een scheiding gevraagd. Het is daarom van belang veel aandacht aan hun te besteden. Het welzijn, hun financiële toekomst: dat willen alle ouders goed geregeld hebben. Je kunt scheiden van je partner, maar je blijft altijd ouders van je kinderen.

Ouderschapsplan

Beide ouders hebben doorgaans het gezag over hun kinderen. En dat blijft zo, ook als de ouders gescheiden zijn. Alle afspraken over de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen komen in een verplicht ouderschapsplan. Het is regel dat kinderen vanaf zes jaar betrokken worden bij de opstelling van het ouderschapsplan.

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen van de rechter een brief met de vraag of ze weten wat er in het ouderschapsplan staat en of ze het daarmee eens zijn. Het kind kan daar schriftelijk op reageren, maar ook een gesprek aanvragen met een rechter. Dat gebeurt meestal als het kind het niet eens is met de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan.

Bij minderjarige kinderen tot 18 jaar moet er altijd een ouderschapsplan worden opgesteld. Daarin zijn allerlei zaken opgenomen zoals: de verdeling van de zorg- en opvoedtaken, de financiële zorgverdeling, gezondheidszorg, de manier waarop de ouders elkaar op de hoogte houden, schoolvakanties, feestdagen, etc.

Stefan Willems begeleidt de opstelling van het Ouderschapsplan en ook het betrekken van de kinderen daarbij. Dat levert in de praktijk een beter werkbaar Ouderschapsplan op.

Gesprekken in een vertrouwelijke omgeving

Het kan gedurende het traject wenselijk zijn dat er ook met de kinderen gesprekken plaatsvinden. Uiteraard op een niveau dat bij het kind past. Dit kan aan huis; een vertrouwde omgeving voor uw kind(eren).

Voor meer informatie kun u vrijblijvend contact opnemen, de veelgestelde vragen lezen of rustig de stappen van het scheidingstraject doorlezen.

 

Veelgestelde vragen

Blog