De scheidingsmediator geeft voorlichting en informatie, begeleidt de onderhandelingen en zorgt voor het hele traject. Een scheidingsmediator biedt altijd maatwerk voor úw situatie.

Een scheidingsmediator overlegt, na een vrijblijvend en gratis intake-gesprek, met beide partners over hun wensen en plannen.

De scheidingsmediator wijst de scheidende partijen op de fiscale, juridische en financiële gevolgen van bepaalde keuzes en afspraken. Daardoor kunnen de partners goed geïnformeerd keuzes maken en tot heldere afspraken komen, zonder onaangename en onvoorziene gevolgen.

Op basis van de gesprekken stelt de scheidingsmediator een afsprakendocument op, het Echtscheidingsconvenant of de Vaststellingsovereenkomst. Daarnaast komt er, als minderjarige kinderen zijn, een verplicht Ouderschapsplan. Voor meer informatie hierover, bekijk het scheidingsproces.

Waar nodig schakelt de scheidingsmediator andere instanties in, zoals een advocaat, de rechtbank en de gemeente.