De echtscheiding is definitief als deze is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar ook het huwelijk is gesloten.

Belangrijk: op het moment dat het Verzoekschrift tot Echtscheiding door de Rechtbank wordt ontvangen, wordt de huwelijkse gemeenschap ontbonden, ook al is de echtscheiding dan nog niet officieel.

Dat betekent dat partners pas individuele financiële verplichtingen kunnen aangaan vanaf het moment dat het Verzoekschrift bij de Rechtbank binnen is. Alle details hierover leest u hier.