U heeft besloten; ik wil scheiden. Wat nu? Belangrijk in dit stadium: snel en deskundig overzicht en advies over alle zaken die met uw echtscheiding te maken hebben! Uit elkaar gaan is een emotionele en stressvolle situatie, waarin het erg moeilijk kan zijn om de beste beslissingen te nemen. Stefan Willems begeleidt u stap voor stap bij dit proces. Een algemeen overzicht van de stappen die genomen moeten worden:

  1. De scheidingsbegeleider bespreekt, op basis van deze specifieke situatie, de financiële en juridische consequenties van alle beslissingen.
  2. De scheidingsbegeleider maakt een (financieel) overzicht van al uw bezittingen en eventuele schulden.
  3. De scheidingsbegeleider stelt een Echtscheidingsconvenant op na overleg en instemming met beide partners.
  4. Bij minderjarige kinderen komt daar nog een Ouderschapsplan bij.
  5. De advocaat maakt een Verzoekschrift tot Echtscheiding voor de Rechtbank.
  6. De rechter doet uitspraak en geeft een beschikking af, gebaseerd op het Echtscheidingsconvenant en eventueel het Ouderschapsplan.
  7. Beide partijen ondertekenen een Akte van Berusting.
  8. De gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken schrijft de echtscheiding bij in de registers van de Burgerlijke Stand. Vanaf deze inschrijving is de echtscheiding een feit.
  9. Beide ex-partners ontvangen beiden een document waarin de scheiding wordt bevestigd.