Het is mogelijk om eenzijdig de scheiding aan te vragen. Dan is er sprake van een ‘eenzijdig verzoek bij de rechtbank’. De rechter zal zo’n aanvraag goedkeuren als er sprake is van ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’.

In de praktijk leidt deze situatie nogal eens tot een vechtscheiding.

Veel beter is het om gezamenlijk, met behulp van een goede scheidingsbegeleider,  een tweezijdig verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Next Post
Volgende